Τα αξιολογητικά εργαλεία και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Αξιολογητικά  Εργαλεία

Δοκιμασία Φωνητικής & Φωνολογικής Εξέλιξης (αξιολογεί τις αρθρωτικές και φωνολογικές δυσκολίες των παιδιών )

‘’παίς’’ Αναπτυξιακή Δοκιμασία επικοινωνίας

Bracken –Basic Concept Scale- Receptive (BBCS-3: R) ηλικίες 2 χρονών μέχρι 8χρονών. Αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων και της σχολικής ετοιμότητας παιδιών.

M – Chat- Ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος

 

Θεραπευτικές προσεγγίσεις

 

Βασική Εκπαίδευση στην Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interactive) η προσέγγιση αυτή εστιάζει  στην ικανότητα να είναι γενικά κοινωνικός –να κατανοεί άλλους ανθρώπους, να μαθαίνει και να κατανοεί επικοινωνιακές δεξιότητες και προγραμματισμένες διαδικασίες.

TEACCH Treatment and Education of Autistic and Communication –handicapped Children (μεταφράζεται ‘’θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με στοιχεία αυτισμού και διαταραχές επικοινωνίας)

PECS Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων.

Πρωτόκολλο M.O.R.E.: Ενσωματώνοντας το Στόμα με Αισθητηριακές &Στασικές Λειτουργιές. Η προσέγγιση αυτή έχει να κάνει με το γευστικό σύστημα, όπου η πρόσληψη δηλαδή των γευστικών ερεθισμάτων και η επεξεργασία αυτών από τον εγκέφαλο, επηρεάζουν αισθητικό κινητικά το παιδί και κατ’επέκταση επηρεάζονται και οι άλλοι σημαντικοί τομείς όπως η ομιλία, η στάση του σώματος κ.α.

 

Αισθητηριακή ολοκλήρωση: Πρακτικές Εφαρμογές σε Τάξη & Σπίτι.

© 2018 ELENI KRITIKOU All rights reserved
Developed and designed by